Ergoterapi til børn/unge med Cerebral Parese eller Erhvervet Hjerneskade

Hjernen kan forbedres hele livet. Jo mere vi bruger den, jo bedre bliver den. Nyeste viden fra hjerneforskningens verden peger på, at hjernen igennem hele livet ændrer sig, hvis vi bruger den og anstrenger os for at lære nyt. Hjernens udvikling er i alle stadier afhængig af brug og aktivitet. Således bliver selve det at handle, at udføre en aktivitet, en bærende faktor for at opnå forbedret funktion.

Det er meget forskelligt, hvordan og hvor meget diagnoserne cerebral parese eller en erhvervet hjerneskade spiller ind på den enkeltes liv. Derfor er det vigtigt, at børn/unge og forældre bliver støttet bedst muligt ud fra deres individuelle behov.

Børn/unge med diagnosen cerebral parese er i en særlig situation, idet der er tale om en medfødt tilstand, hvilket indebærer, at en stor del af de færdigheder, som ligger til grund for deltagelse i det sociale samvær, leg, uddannelse, arbejde m.v., ikke altid er udviklet i tilstrækkelig grad.

Børn/unge med en erhvervet hjerneskade har ikke en medfødt hjerneskade, men har pådraget den senere i livet. Alt afhængig af hjerneskadens art, omfang og hidtidige erfaringer vil disse børn/unge få et tab af funktioner og dermed færdigheder i varieret grad.
Det barn/den unge, der ikke tilbydes en tilstrækkelig optræningsindsats, er derfor i fare for at unddrages muligheder i forhold til social deltagelse og individuel udvikling.

Derfor tilbyder jeg undersøgelse og behandling til børn/unge:

  1. Med diagnoserne cerebral parese eller erhvervet hjerneskade.
  2. Der udover deres diagnoser cerebrale parese eller erhvervet hjerneskade har Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser.

Målet for min ergoterapeutiske indsats er, at det enkelte barn/den unge får mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter: – hjemme, – i daginstitutionen/i skolen/på arbejde, – i leg og fritid, og for individuel udvikling.

Undersøgelse og behandling:

Se under fanerne:

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99