Præsentation af Ergoterapeut Lone Olsen

Nordsjællands Ergoterapi for Børn og Unge, ved Ergoterapeut, Lone Olsen er en privat ergoterapeutisk praksis, der tilbyder undersøgelse, rådgivning/vejledning og behandling til:

  1. Børn og unge med Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser
  2. Børn, unge og voksne med Spisevanskeligheder se også SOS
  3. Børn og unge med Verbal Dyspraksi.
  4. Børn og unge med Cerebral Parese eller Erhvervet hjerneskade med lettere motoriske og kognitive funktionsnedsættelser.
  5. Voksne som har Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser

Jeg blev autoriseret som ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i København april 1986.

Min ergoterapeutiske virksomhed har jeg haft deltids siden 2005.

Siden jeg under min uddannelse blev introduceret til ergoterapeut A. Jean Ayres’ sanseintegrationsteorier (nu kaldet ASI) og de dertil hørende diagnosticeringsmetoder og interventionsstrategier, vidste jeg, at det var det, som jeg skulle arbejde med.

Så hurtigt jeg kunne komme af sted, tog jeg til USA og videreuddannede mig indenfor dette utrolig spændende område. Den sanseintegrative referencerammes tilgang til undersøgelse og intervention er grundstenen i det meste af den ergoterapeutiske behandling, og den har jeg haft glæde af at praktisere gennem 30 år.

Jeg har brugt den sanseintegrative referenceramme til ældre på plejehjem, unge/voksne i socialpsykiatrien og til børn/unge/voksne dels indenfor specialområdet og dels indenfor normalområdet.

Siden 2000 har jeg arbejdet med børn og unge, dels indenfor specialområdet i en specialbørnehave og to specialskoler. Siden 2005 har jeg også arbejdet med børn/unge/voksne indenfor normalområdet i min egen praksis.

Ved siden af min virksomhed har jeg de seneste år arbejdet i et specialtilbud på en skole med børn og unge tre dage ugentligt. En af mine primære funktioner er at hjælpe børnene i forhold til deres talevanskeligheder, der både kan skyldes oral og verbal dyspraksi. Hovedparten af børnene bliver behandlet med Oral Placement Therapy (OPT)

Jeg har forestået undersøgelser og intervention af børn med mange forskellige diagnoser – primært diagnoser indenfor autismespektret, cerebral parese, senhjerneskadet, DCD/Dyspraksi, verbal dyspraksi, ADHD/ADD, præmature børn, diverse syndromer, fysisk og psykisk udviklingshæmmede og generelle indlæringsvanskeligheder. Størsteparten af de undersøgelser som jeg har foretaget på børn/unge uden diagnose, har primært haft Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser og Spisevanskeligheder primært baseret på Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser. Min intervention har bestået af undervisningsrelateret ergoterapi til pædagoger og lærere, konsultativ råd og vejledning til forældre og personale, og behandling af børnene både kompenserende og direkte behandling. Heriblandt benytter jeg som den eneste i Danmark behandlingsmetoden Integrated Listening System – PRO.

Se endvidere under fanen Hvilke børn profiterer?

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99