Oral Placement Therapy – OPT

OPT er en undersøgelses og behandlingsmetode, der har fokus på hvordan strukturerne kæbe, læbe og tunge – bliver placeret i og omkring munden under spisning og i produktion af lyd/udtale.

De tre strukturer er afhængige af hinanden, og er opbygget i et hierarki hvor kæben er fundamentet, læberne trin II, og tungen er toppen af hierarkiet.  – Er en af strukturerne enten ustabile i sensibilitet, placering, bevægelse, smidighed, udholdenhed, styrke, præcision, tonus, eller ikke i stand til at bevæge sig uafhængigt af de andre strukturer, vil det samlede resultat af spisning og/eller lyd/udtale ikke blive udført optimalt.

Desuden skal de tre strukturer samarbejde med kindens muskulatur og en velkoordineret og lang vejrtrækning for at optimere og forbedre færdighederne spisning og/eller lyd/udtale.

OPT er et vigtig supplement til traditionelle taleterapeutiske behandlingsmetoder til børn og voksne, der har vanskeligheder med placering og bevægelser af det oral-motoriske.

OPT er en taktil-propriocptiv teknik, som støtter den traditionelle taleterapi, hvor der benyttes auditive og visuelle inputs.

Hvad er oral-motorik?

Oral-motoriske færdigheder refererer til musklernes bevægelse i ansigtet – kæbe, læber, tunge, kinder, og den bløde gane.

Hvem kan have glæde af OPT?

OPT terapi bliver benyttet til børn og voksne, der ikke kan producere eller imitere lyde/udtale ved at benytte traditionelle auditive og visuelle inputs, og som har spise- og drikkevanskeligheder. Når spisevanskelighederne er af mere fysisk og motorisk karakter, vil barnet psykologisk set gerne spise, men kræver støtte til det, og her kan OPT som regel hjælpe.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i?

  • Sensorisk undersøgelse
  • Personens motoriske funktion til at udføre lyd/udtale og spisning.

Hvordan foregår behandlingen?

Når jeg gennem undersøgelse af barnet, har fundet de bevægelser, som barnet ikke er i stand til at udføre, bliver de forsøgt overført til funktion til spisning og/eller tale. Dette bliver dels trænet ved spisning, hvor maden er midlet til at forbedre det oral–motoriske, og dels ved træning med oral-motoriske redskaber, hvor redskaberne er midlet til at forbedre det oral-motoriske. Alle redskaber er ordnet i hierarkier, og har hver deres specifikke motoriske mål. Når et mål er nået, udvikles motorikken både til at spise og producere lyde/udtale.

Nogle af redskaberne der benyttes i behandlingen med OPT.

OPT metoden er udviklet af Speech and Language Pathologist (SLP), Sara Rosenfeld-Johnson, som ligeledes har startet firmaet TalkTools.

Både OPT metoden og TalkTools videreføres af (SLP), Rene Roy Hill, der underviser i OPT metoden i Danmark. Rene har i over 20 år arbejdet med børn og voksne med vanskeligheder indenfor det oral motoriske, spisning og tale, og ejer klinikken, Crossroads i Texas, USA.

Rene Roy Hill

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99