Litteratur på Dansk om Sanse Bearbejdnings Forstyrrelser:

Ayres, Jean A.
Sanseintegration hos børn
Forlag: Hans Reitzel 2007 – 2. udgave.
ISBN 978-87-412-5044-1

Gammeltoft, Birgitte Christensen.
Sanseintegration hos voksne – En praksisbeskrivelse.
Forlag: Købes hos Birgitte over nettet:
Birgitte Christensens Gammeltofts website

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Litteratur til børn og forældre om Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser:

Teichert, Kirsten (børneergoterapeut)
Sansebørn og Sansetroldene – en gør det selv bog for børn og voksne
Forlag: Hedeskov
ISBN 978-877-271-0686

Teichert, Kirsten (børneergoterapeut)
Mugge og Sansetroldene – et eventyr fyldt med sjove sanselege.
Forlag: Hedeskov – 2011
ISBN 978-877-271-0686

Borén, Sloth Rosita
Friske æblekinder og troldeskjul – Naturleg og bevægelse for børn 3 – 7 år.
Forlag: Frydenlund – 2011
ISBN 978-877-887-7673

Tóroddsdóttir, Tóra
Klodsmajorer og Englebørn
Forlag: Borgen
ISBN 978-872-1017-231

O´Sullivan, Noreen Krogsgaard
I’ll Tell You Why… I Can’t Wear Those Clothes (På engelsk – letlæselig).
www.booksandcompany.dk

Steiner, Hartley
This is Gabriel Making Sense of School: A Book About Sensory Processing Disorder
http://www.amazon.com/This-Gabriel-Making-Sense-School/dp/1426927770/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1301423174&sr=1-1

Roth-Fish, Maria
Sensitive Sam: Sam’s Sensory Adventure Has a Happy Ending
http://www.amazon.com/Sensitive-Sam-Sensory-Adventure-Ending/dp/1932565868/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1301423138&sr=1-1

Engelsksproget litteratur om Sanse Bearbejdnings forstyrrelser (SBF)/Sensory Processing Disorder (SPD).

Dunn, Winnie.
Living sensationally.
Forlag: Jessica Kingsley Publishers.
ISBN 978 1 84310 871 9

Kranowitz, Stock Carol
The out of Sync child – Recognizing and Coping with Sensory Processing Disorder
Forlag: The Penguin group – 1998
ISBN 0-399-52286-3

Kranowitz, Stock Carol
The out of Sync child Has Fun – Activities for Kids with Sensory Integration Dysfunction
Forlag: The Berkley Publishing group – 2003
ISBN 0-399-52843-I

Miller, Lucy Jane
Sensational Kids – Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder (SPD).
Forlag: Perigee – Penguin Group. 2006
ISBN 978-0-399-53307-5

Bialer, Doretit and Miller, Lucy Jane

No Longer A Secret – Unique Common Sense Strategies for Children with Sensory or Motor Challenges.
Forlag: Sensory World
ISBN: 9781935567295

Links til amerikanske hjemmesider:

Behandlingsform af Sanse Bearbejdnings Forstyrrelser via lytteterapi og ergoterapi, Denver, CO, USA – bla. Kate og Ron Minson: www.integratedlistening.com

Ergoterapeutisk klinik og forskningscenter i Denver, CO, USA – bla. Lucy Miller:
www.starcenter.us

Ergoterapeutisk klinik i Watertown, MA, USA –bla. Teresa May Benson: www.otawatertown.com/

Ergoterapeutisk klinik i USA – bla. Diana A. Henry www.ateachabout.com

Educator, Ida Zelaya, Baltimore, MD; USA giver masser af ideer til SPD: www.sensorystreet.com

Link til Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område.

IDRÆTSKLUBBER og sportstilbud FOR BØRN/UNGE OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV: http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=338&id=816

Litteratur og links om børn og ADHD

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Freltofte, Susanne
Hvordan slipper DAMP’en ud? – Dysfunktioner og neuropædagogik ved forskellige typer DAMP (ADHD).
Forlag: Borgen – 1. udgave – 1997
ISBN 978-87-21-00624-2

Gerdes, Lotte
Barn i bevægelse – Om at være forældre til et barn med OCD og ADHD/DAMP
Forlag: Dokumentas – 1. Udgave – 2006
ISBN 978-87-91345-61-6

Green, Ross W.
Det eksplosive barn – En ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible.
Forlag: Pressto – 4. Udgave – 2010
ISBN 978-87-90333-34-8

Green, Ross W.
Fortabt i skolen – Hvorfor det er så svært at hjælpe børn med adfærdsmæssige udfordringer, og hvordan vi kan gøre noget ved problemet.
Forlag: Pressto – 1. Udgave – 2009
ISBN 978-87-90333-27-0

Hansen, Mogens.
Børn og opmærksomhed.
Forlag: Gyldendal – 1. Udgave – 2002
ISBN 978-87-00477-766

Ellneby, Ylva.
Om børn og stress – og hvad vi kan gøre ved det.
Forlag: Hans Reitzel – 1. Udgave – 2000
ISBN 978-87-41226-255

ADHD – foreningen: www.adhd.dk/

Danske Handicaporganisationer DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger – det gør den relevante medlemsorganisation. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet: www.handicap.dk/

Litteratur og links om børn og Autisme:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Clerq, de Hilde
Mor, er det et menneske eller et dyr?
Forlag: Videnscenter for Autisme – 1. Udgave 2005
Ives, Martine

Hvad er Aspergers syndrom, og hvordan vil det påvirke mig?
Forlag: Videnscenter for Autisme
ISBN 87-90479-49-1

Grandin, Temple
Jeg er autist – en usædvanlig kvindes usædvanlige historie.
Forlag: Valby Borgen 1. Udgave
ISBN 87-418-6728-9

Autismeforeningen: http://www.autismeforening.dk/

Privat firma for børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse: www.centerforautisme.dk/default.aspx?aid=2

Socialstyrelsen – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri: www.autisme.dk

Bøger, hjælpemidler til ASF, spil etc.: www.autismeforlaget.dk

Jessica Kingsley Publisher, der bliver betragtet som det førende forlag indenfor autisme og Asperger Syndrom: www.jkp.com

Amr. Website om kurser, bøger og CD’er: www.fhautism.com

Litteratur og links om børn med Cerebral Parese:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Center for forskning og behandling af børn/unge, Charlottenlund, Danmark: www.elsasscenter.dk

Center for forskning og uddannelse til forældre og professionelle, Hamilton, Ontario, Canada: www.canchild.ca/en

Litteratur og links om børn med DCD og dyspraksi:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Kirby, Amanda
Dyspraxia: Developmental Co-ordination Disorder
Forlag: David Fulton – 1. Udgave – 1999
ISBN: 978-02-85635-12-8

Kirby, Amanda
Dyspraxia: The Hidden Handicap
Forlag: David Fulton – 1. Udgave – 1999
ISBN: 0-285-63512-3

Kirby, Amanda and Drew, Sharon
Guide to Dyspraxia and Developmental Co-ordination Disorders
Forlag: David Fulton – 2003
ISBN 978-18-53469-13-8

Center for forskning og uddannelse til forældre og professionelle, Hamilton, Ontario, Canada: www.canchild.ca/en

Dyspraksiforeningen, Danmark: www.dyspraksi.dk

Handwriting without Tears – Til forældre og ergoterapeuter: www.hwtears.com/hwt

Litteratur og links om præmature børn:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Zeij, Kasper
Er man stadig for tidligt født – selvom man er voksen…?
Forlag: UIFA – 1. udgave 2001

Støtteforening til forældre med for tidligt fødte børn: www.praematur.dk

Landsforeningen præmatures vilkår: www.mindste.dk

Tværfagligt center for præmature: www.rafaelcenteret.dk

Litteratur og links om neuroaffektiv udvikling:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Hart, Susan.
Hjerne, samhørighed, personlighed – introduktion til neuroaffektiv udvikling
Forlag: Hans Reitzels – 1. Udgave – 2006
ISBN 978-87-41202-372

Hart, Susan.
Betydningen af samhørighed – Om neuroaffektiv udviklingspsykologi
Forlag: Hans Reitzels – 1. Udgave – 2006
ISBN 978-87-41250-113

Hart, Susan.
Fra interaktion til relation – Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy.
Forlag: Hans Reitzels – 1. Udgave – 2008
ISBN 978-87-41252-117

Susan Harts web site: www.neuroaffect.dk

Litteratur om børns udvikling, leg og læring.

Ahlmann, Lise
Bevægelse og Udvikling
Forlag: Hans Reitzels – 5. Udgave – 2008
ISBN 978-87-412-5254-4

Gjesing, Gudrun, Tine Ørskov Dall.
Matematik i skolens uderum – sådan!
Forlag: Dafolo – 1. Udgave
ISBN 978- 87-728-1454-4

Gjesing, Gudrun, Ruth Nedergaard Ørnsholt og Marianne Alsgård Pachai.
Den daglige dosis i skolegården – sådan!
Forlag: Kroghs – 1. Udgave – 2007
ISBN 978-87-624-0902-6
Levine, Melvin.
Børn med alle slags hjerner – Alle kan lære.
Forlag: Dansk psykologisk forlag – 1. Udgave – 2000
ISBN 978-87-7706-274-2

Paarup, Lotte
Leg med din baby – 1 – 8 år
Forlag: Politikens – 2. Udgave – 2006
ISBN 978-87-567-8537-2

Wegloop, Vainer Mette og Spliid, Lone
Leg med din baby – 0 – 12 måneder
Forlag: Politikens – 2. Udgave – 2006
ISBN 978-87-567-8334-7

Engelsk litteratur om leg, udvikling og læring.

Brown, Stuart
PLAY – How it Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul.
Forlag: Avery – Penguin Group – 1. Udgave – 2010
ISBN 978-1-58333-333-4

Hør Stuart Brown: http://www.ted.com/talks/stuart_brown_says_play_is_more_than_fun_it_s_vital.html

Læs artikel om ergoterapeut, Anita Bundys aktiviteter i Australien: http://www.smh.com.au/lifestyle/diet-and-fitness/topsyturvy-thinking-keeps-creativity-out-of-the-playground-20091027-hj2o.html

Litteratur om NEUROPLASTICITET.

Doidge, Norman
The Brain that Changes ITSELF
Forlag: Viking – Penguin Group – 2015
ISBN: 978-0-670-02550-3

Doidge, Norman
The Brains’s Way of healing
Forlag: Viking – Penguin Group – 2007
ISBN: 978-0-670-03830-5

Litteratur om DEN POLYVAGALE TEORI:
Porges, Stephen W.

The Pocket Guide to THE POLYVAGAL THEORY
The Transformative Power of Feeling Safe
Forlag: W. W. Norton & Company, Inc.
ISBN: 978 – 0- 393-70787-8 (pbk.)

Ergoterapi faglig litteratur.

Andersen, Mette; Hass, Ina; Lauritzen, Gertrud, Quist; Schmidt, Ruth Norling.
Ergoterapi og Børn – Udvikling gennem aktivitet
Forlag: FADL’s. – 2. Udgave – 2010
ISBN 978-87-62808-676

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Norsk:

Bogdashina, Olga
Persepsjon hos Personer med Autisme og Asperger-syndrom – Ulike Sensoriske Erfaringer – Ulike Perceptuelle Verdener
Forlag: SPISS – www.spiss.no
ISBN 978-82-997491-8-3

Åldstedt, Lillian
Ergoterapi for barn med Cerebral Parese – Med fokus på mestring og deltagelse.
Forlag: Communicatio – 2006
ISBN – 978-82-92400-25-8

Engelsk:

Bundy, Anita, Lane, Shelly, Murray, Elizabeth.
Sensory Integration Theory & Practice
Forlag: F.A. Davis – 2. Udgave – 2002
ISBN 978-0803605459

Dunn, Winnie
Best Practice Occupational Therapy – In community Service with Children and Families.
Forlag: SLACK Incorporated – 2000
ISBN 1-55642-456-6

Udenlandske ergoterapifaglige links:

Forskning og kurser i SPD for forældre og professionelle, Denver, CO, USA – bla. Lucy Miller: https://www.spdstar.org/

Forskning og kurser i SPD for forældre og professionelle, Watertown, MA, USA: www.thespiralfoundation.org

The Alert Program: www.alertprogram.com

Center for forskning og uddannelse til forældre og professionelle, Hamilton, Ontario, Canada: www.canchild.ca/en

Pædiatriske ergoterapeutisk tips fra Anne Zachry, Memphis, TN, USA: http://drzachryspedsottips.blogspot.com/

Ergoterapeutisk klinik i East Amherst, N.Y, USA: www.abctherapeutics.com

Tonsvis af ideer til leg og behandling: http://pinterest.com/pin/110638100/

Kurser, legetøj, uddannelse og musik etc.: www.sensoryworld.com

The S.O.S. Sequential Oral Sensory Approach to Feeding:

https://www.spdstar.org/basic/feeding-therapy

Handwriting without Tears – Til forældre og ergoterapeuter: www.hwtears.com/

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99