Priser og vilkår for Ergoterapeutiske ydelser

Konsulenthonoraret udgør pr. 1. januar 2024 Kr. 950,00,- pr. time for samtaler med forældre, undersøgelse, opgørelse af undersøgelser, rapportskrivning, rådgivning, vejledning, mødevirksomhed og kontakt til samarbejdspartnere.

Honorar for undersøgelse og behandling faktureres med kr. 950,- for en session, som varer ca. 45 – 50 minutter.

Transport tur/retur fra møder, undersøgelse etc. faktureres med statens høje takst pr. kilometer. 2023 pris er kr. 3,79

Køretid til ovennævnte bliver faktureret med kr. 475,00 for en times kørsel. Hvis kørsel/transport overstiger 3 timer pr. dag, vil der blive faktureret med konsulenthonoraret.

Vejledning per telefon eller per mail faktureres for hvert påbegyndt kvarter med kr. 950,- per time.

Leje af udstyr til lyttebehandlingsmetoden Integrated Listening System udgør kr. 1.800,- for 4 en ugers periode.

For det meste er programmerne på enten 8 eller 12 uger, men kan vare længere, hvis barnet ikke tolererer at lytte 1 time fem gange ugentligt.

Pris for adgang til Safe and Sound Protocol (SSP) afhænger af det individuelle program. Et priseksempel for adgang til SSP Core, som indebærer instruktion til SSP, vejledning og supervision under forløbet samt evaluering af effekt vil beløbe sig til kr. 5.900,-. Dette inkluderer ikke den forudgående undersøgelse.

Ved behandlingsmetoden SOS vil der være udgifter forbundet til mad og drikke til terapimåltiderne. Udgiftens størrelse er varierende – Det afhænger af, hvad terapimåltidet kommer til at bestå af.

Ved eventuelle afbud bedes du aflyse på tlf. nr. 51 72 44 99 senest kl. 7:30 den pågældende dag, hvor behandlingen skal finde sted. Hvis afbuddet sker efter kl. 7:30, vil du blive opkrævet for en behandling. Hvis jeg ikke har fået besked og kører til behandlingsstedet, vil der ligeledes blive opkrævet for transport og kørselstid. Hvis aftalen fx er kl. 8:00, og jeg har en transporttid på fx 45 minutter, skal aflysningen foregå tidligere, ellers vil du blive opkrævet for en behandling, transport og kørselstid.

Det er muligt at søge barnets sagsbehandler om bevilling af ergoterapi, og nogle private sygeforsikringer dækker udredning og træningsforløb af ergoterapi – Se under fanen: Skal jeg selv betale – Love og Paragraffer?

Fakturaer bliver udsendt i slutningen af måneden medmindre andet er aftalt.

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99