Hvilke børn kan profitere af ergoterapeutisk behandling?

Børn uden diagnose:

 • Sensorisk Bearbejdnings Forstyrrelser
 • Spisevanskeligheder
 • Adopterede
 • Anbragte børn/unge
 • Urolige og ukoncentrerede

Se under fanerne:

Sensorisk Baseret Modulations Forstyrrelser, Sensorisk Baserede Motoriske Forstyrrelser, og Sensorisk Diskriminerende Forstyrrelser.

Børn med diagnoser under ICD – 10:

 • For tidligt fødte(P07.1 – P07.4)
 • Autismespektret: Infantil Autisme, Aspergers syndrom, Atypisk Autisme og Rhett Syndrom(F.84.0 – F84.5)
 • Opmærksomhedsforstyrrelser:

– ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder – Opmærksomheds Forstyrrelse + Hyperaktivitet).

– ADD (Attention Deficit Disorder – Opmærksomhedsforstyrrelse minus Hyperaktivitet = De stille børn med opmærksomhedsforstyrrelse)(F.90.0)

 • Cerebral Parese(G80.0 – G80.9)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD) (F.82) eller Dyspraksi.
 • Mental retarderede også kaldet Psykisk udviklingshæmmede eller vidtgående psykisk handicap(F70 – 79) (Herunder diverse syndromer, blandt andet Downs Sydrom og Fragilt X).

Børn med ovennævnte diagnoser, har som oftest Sensorisk Bearbejdnings Forstyrrelser udover deres diagnose/r.

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99