Hvad er Sensoriske Diskriminations Forstyrrelser:

Sensorisk Diskrimination er evnen til at tolke og skelne mellem beskeder i sansesystemerne. Taktil sensorisk diskrimination er det, som gør et barn i stand til at binde en knude/snørebånd, eller lyne en lynlås uden at se på sine hænder/fingre. Auditiv sensorisk diskrimination hjælper barnet til at høre forskellen mellem det talte g og k, eller i ordene værd og vejr. Visuel sensorisk diskrimination er evnen til at skelne mellem et skrevet p og q, eller at finde et objekt som er blandet med andre, f.eks. finde et specifikt stykke legetøj i en legekasse.

Det tredje og sidste mønster af Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser er Sensoriske Diskriminations Forstyrrelser. Når der er forstyrrelser, vil evnen til at skelne mellem enslignende sanseindtryk være skadet i et eller flere sansesystemer, såsom berøring, syn, hørelse, smag, lugt, eller perception af kropsbevægelser(vestibulært og proprioceptivt).
Børn med Sensorisk Diskriminations Forstyrrelser har ofte brug for ekstra tid til at bearbejde sensoriske input, da de har problemer med at finde ud af, hvad det er, de modtager af sanseinformation lige så hurtigt og naturligt som andre børn. Disse forstyrrelser kan få dem til at fremstå kognitivt forsinket og resultere i negative vanemæssige handlinger der gentages ustandseligt, og som giver dem store vanskeligheder i deres dagligdag. Resultatet kan også være vanskeligheder med deres selvværd.

Symptomer på Sensoriske Diskriminations Forstyrrelser(SDV):

 • Kan ikke fortælle, hvad vedkommende har i hånden uden at kigge på det.
 • Kan ikke præcist skelne mellem, hvad der berører ham/hende og/eller hvor på kroppen.
 • Kan ikke bedømme hvor meget kraft, der kræves i en aktivitet, såsom hvor fast der skal holdes om en blyant.
 • Kan ikke opfange hvorvidt han/hun er i bevægelse eller ej.
 • Kan ikke opfange og skelne mellem forskellige lyde.
 • Kan ikke høre, hvad der bliver sagt til ham/hende, når der er baggrundsstøj.
 • Kan ikke finde rundt mellem bygninger og andre omgivelser.
 • Kan ikke genkende objekter på deres form.
 • Har svært ved at organisere, når han/hun skal skrive på et stykke papir, såsom hvor stort mellemrum der skal være mellem bogstaver og ord.
 • Har svært ved at sætte sig på en stol, sætter sig ved siden af eller sætter sig for hårdt.
 • Har svært ved at skelne mellem konsistenserne i forskellige fødevarer/retter.
 • Har svært ved at skelne lugte.

Adfærd:

 • Har svært ved at følge instruktioner, bliver let væk.
 • Har aversioner mod at lægge puslespil eller andre visuelle lege.
 • Bliver frustreret når han/hun ikke er i stand til at skelne visuelle og auditive signaler.
 • Har behov for at instruktioner bliver gentaget.
 • Har behov for mere tid til at udføre en opgave end andre børn har.

Undersøgelse og behandling:

Se under fanerne:

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99