Integrated Listening System (iLs) – en lærings- og udviklingsfremmende lyttebehandlingsmetode.

iLs er en multisensorisk behandlingsmetode, hvor klienten lytter til klassisk musik gennem høretelefoner via en Ipod, mens der udføres sansemotoriske aktiviteter.

iLs er baseret på det faktum, at vores hjerne kan ændres livet igennem – Lige som vi kan opbygge styrke og udholdenhed ved at udføre fysiske øvelser, kan vi ændre/opbygge neurologiske stier og synaptiske aktiviteter i vores nervesystem og hjerne gennem specifik og gentagen stimulation, et koncept der kaldes neuroplasticitet.

iLs’ specifikke og gentagne stimulation aktiveres gennem musikken samtidig med udførelse af sansemotoriske aktiviteter. Herved bliver både hjerne og krop trænet gennem en trinvis tilgang startende med det sansemotoriske fundament, hvor de sensoriske systemer trænes i at arbejde sammen, og bearbejdningen af sensoriske og kognitive informationer bliver forbedret. Dette udvides gradvis til mere komplekse kognitive funktioner, der inkluderer sprog, selvudfoldelse, sociale færdigheder, fokus og koncentration. Når de visuelle og auditive færdigheder bliver skarpere, kan barnet bedre læse, lytte og følge med.

Valget af musik i lytteprogrammerne er baseret på kriterier opstillet af iLs og er testet gennem års anvendelse. Hvert stykke musik er blevet omhyggeligt bedømt og udvalgt på baggrund af dets dynamiske spændvidde, den tekniske og musikalske kvalitet af optagelserne, og tilstedeværelse af tilstrækkelig frekvensspændvidde for at opnå målene for at lytte.

Musikken i lytteprogrammet er primært fra Mozarts repertoire, men der findes også stykker af Vivaldi, Bach, Strauss og Beethoven. Desuden bliver der brugt vokal messe(Chant).

De sansemotoriske aktiviteter består af øvelser for: – balance; – koordination af kroppens to halvdele, – koordination af øje og hånd, – motoriske øjenfølge bevægelser, – styrke og udholdenhed.

En af de unikke ting ved iLs er den såkaldte boneconductor. Den er placeret i toppen af høretelefonerne, og er på størrelse med en tommefingernegl. Når den er tændt stimuleres hovedets knogler via vibration. Disse vibrationer ledes rundt i kroppen, og giver en beroligende effekt, der blandt andet bevirker nedsat sensitivitet.

iLs er et lærings- og udviklingsredskab og ikke et medicinsk redskab. Behandling med iLs kan føre til forbedringer ved vanskeligheder såsom:

 • Sensorisk Bearbejdning
 • Auditiv Bearbejdning
 • Motoriske færdigheder
 • Sproglig funktion
 • Læring (eks. læseevne, skrivning, stavning, regning, matematisk forståelse)
 • Andre højere kognitive funktioner som ræsonnering, beslutningstagen, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, motivation og kreativitet.
 • Derudover kan iLs fremme fysisk og mental energi, samt indvirke beroligende og afslappende samt reducere frygtsomhed, nervøsitet og ængstelse – Heriblandt eksamensangst.
 • Stress
 • Selvregulering
 • Selvbevidsthed
 • Social adfærd
 • Emotionel modulation/regulering
 • Rytme og timing

Effekt af behandling med iLs: Størsteparten af de børn og unge der gennemfører et anbefalet iLs program gør markante udviklingsmæssige fremskridt på et eller flere af de ovennævnte områder. iLs har ikke kun vist forbedringer hos børn og unge men også hos voksne. Nogle af de vanskeligheder, som voksne har søgt hjælp omkring, har været: Bekymringer omkring deres energiniveau, opmærksomhed og koncentration, organisering af personlige og arbejdsmæssige sager, eller mild til moderate humørsvingninger. Nogle ønsker en forbedring af nuværende funktionsniveau.

Der findes to lyttesystemer – PRO og Focus

Der findes to systemer til behandling med iLs – Focus og PRO systemet. Focus systemet er udviklet således, at det kan benyttes som hjemmebehandling. PRO systemet anvendes kun i forbindelse med direkte ergoterapeutisk behandling.

Focus systemet indeholder programmer for:

 • Udvikling af det Sansemotoriske system (60 sessioner)
 • Udvikling af Koncentration/Opmærksomhed (40 sessioner)
 • Udvikling af Læsning/Auditiv bearbejdning (40 sessioner)
 • Udvikling af Optimal udførelse – Trin I (24 sessioner) + II (24 sessioner)

I Focus systemerne er frekvensspændvidderne fra 0 – 3000 Hz i 3 af hovedprogrammerne. Det er kun Optimal udførelse, som går op til 4000 Hz. I PRO systemet er der forskellige musikformer med forskellige frekvensspændvidder, som spænder fra 0 – 8000 Hz, og i forhold til Focus systemet har PRO systemet flere funktioner, som bevirker, at jeg kan lave et individuelt tilpasset program til den enkelte person. Grundet flere funktioner i PRO systemet kræver det som regel færre behandlinger og kortere varighed end behandling med Focus Systemet alt afhængig af hvilke vanskeligheder klienten har.

Hvordan foregår behandlingen?

Hjemmebehandling med Focus systemet.

 • På baggrund af undersøgelse af barnet vælges programmet af mig
 • Focus systemet lejes af mig og lyttebehandlingen foregår i hjemmet efter instruktion af mig.
 • Programmernes består af mellem 24 – 60 sessioner á en times varighed, og udføres af barnet med hjælp fra en af barnets pårørende.
 • Barnet lytter til 1 times musik minimum 3 og maksimum 5 gange ugentligt samtidig med udførelse af øvelser.
 • Barnet får nye øvelser ca. hver 2. – 3. uge. Dette sker, når øvelserne mestres.

Behandling med PRO systemet.

 • På baggrund af undersøgelse af barnet sammensættes programmet af mig.
 • Lyttebehandlingen foregår kun i direkte ergoterapeutisk behandling.
 • Varigheden er individuel og afhænger af barnets vanskeligheder.
 • Barnet lytter til 80 minutters musik minimum 2 – 3 gange ugentligt samtidig med udførelse af øvelser.
 • Barnet får nye øvelser ca. hver 2. – 3. uge. Dette sker, når øvelserne mestres. Udover iLs øvelserne udføres der som regel også ergoterapeutiske aktiviteter.

STAR Institute: I forbindelse med min uddannelse i PRO systemet, som jeg foretog i Denver, USA deltog jeg også i iLs´ konference, hvor blandt andet ergoterapeut, stifter og chef, Lucy Miller, for STAR (Sensory Therapies And Research) Institute i Denver, USA havde et indlæg. STAR Institute er det førende center indenfor Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser – Sensory Processing Disorder(SPD) i hele verden både hvad angår behandling og forskning. På STAR Institute har de benyttet iLs siden 2007 i kombination med deres ergoterapeutiske behandling. Jeg var så heldig, at jeg også var på besøg på STAR Center, hvor jeg hørte om deres erfaringer efter at have anvendt iLs i ca. 5 år.

STAR Center

Integrated Listening System(iLs)er en relativ ny behandlingsmetode i Danmark, som jeg er startet med at anvende i begyndelsen af 2012, efter at have deltaget i basis kurset i Cambridge, England og the Advanced kursus i Denver, USA 2011. iLs er videreudviklet af Dr. Ron Minson, Denver, USA fra lyttekonceptet Tomatis, og er taget i brug som iLs i 2007. I dag er der ca. 9000 professionelle behandlere i mere end 30 lande i verden.


Dr. Ron Minson

Skulle du være interesseret i at høre mere om iLs, er du velkommen til at kontakte mig.

Har du lyst til at læse mere om iLs, kan du læse min artikel om iLs her.

Desuden kan du læse endnu mere på iLs´ hjemmeside her.

Her kan du lytte og se videoer om iLs:

http://integratedlistening.com/ils-video-library/

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99