Hvordan foregår en undersøgelse?

Undersøgelsen foregår som regel i barnets daglige miljø, f.eks. hjemme eller i daginstitutionen, og indeholder følgende:

  • En undersøgelse starter altid med en samtale med forældre og eventuelt barnet, samt andre personer, som er tæt på barnet for at høre om baggrunden for henvendelsen til mig.
  • Interviews ud fra spørgeskemaer til relevante personer(forældre, dagplejere, pædagoger, lærere), som indeholder spørgsmål om den sansemotoriske udvikling indtil nu, barnets hverdag for at få et billede af barnets ressourcer og problematikker.
  • Undersøgelse af barnet med de observations- og testredskaber, der er relevante.

På baggrund af de indkomne oplysninger analyseres barnets ressourcer og problematikker.

Se under fanen: Skal jeg selv betale – Love og paragraffer.

Sikker e-mail

Hvis du gerne vil sende mig en mail, bedes du trykke på knappen herunder. Mailen du sender, er sikret via firmaet EasyMe, som er min dataansvarlige. Derfor er det muligt at sende personfølsomme oplysninger, hvis du har behov for dette.

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99